Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Interní zdroje financování

Interní zdroje financování

jsou finanční zdroje, které na rozdíl od externích zdrojů  získává společnost prostřednictvím své vlastní činnosti, jedná se zejména o vytvořený zisk po zdanění a odpisy, ale v širším pojetí jakékoliv zdroje, které se uvolní v důsledku opatření, které společnost