Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Seniorní úvěr

je úvěr (typicky bankovní), který je v „nadřízené“ pozici ve vztahu k podřízeným úvěrům, což znamená, že v případě platební neschopnosti dlužníka budou nároky poskytovatelů seniorního úvěru uspokojeny přednostně před nároky podřízených věřitelů.