Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Ukazatele zadlužení

Ukazatele zadlužení

vyjadřují zadlužení společnosti v poměru k jejím vlastním zdrojů, aktivům nebo provozní výkonnosti (EBITDA, EBIT). Nejčastěji se používají ukazatele jako Poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu, Poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům nebo Čistý dluh/EBITDA.