Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Co je EBITDA, o čem vypovídá (a o čem ne)?

Co je EBITDA, o čem vypovídá (a o čem ne)?

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) je jedním z ukazatelů provozní výkonnosti společnosti a alternativou k ukazateli provozního hospodářského výsledku. Článek se zabývá konstrukcí výpočtu ukazatele EBITDA, ukazuje jeho běžné využití v oblasti firemních financí a zabývá se jeho interpretací a omezením.
Proces bankovního financování

Proces bankovního financování

Jaké kroky předchází úspěšnému načerpání firemního úvěru, jaké jsou typické fáze úvěrového procesu a s čím je třeba počítat?  Následující článek Vás provede jednotlivými kroky jednání o poskytnutí bankovního úvěru a může být pro Vás přínosem hlavně v případě, že máte s bankovním financováním pouze omezené zkušenosti. 
Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Jaká částka dluhu je pro Vaši společnost přiměřená? Jak se měří a podle čeho se tato přiměřenost posuzuje? Proč je to důležité? Co vyplývá ze skutečnosti, když má firma nízký podíl cizích zdrojů a naopak, pokud je tento podíl vysoký? Tento článek přináší odpovědi na některé z uvedených otázek.