Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Mezaninové financování

Mezaninové financování

Mezaninové financování vykazuje jak vlastnosti cizích, tak i vlastních finančních zdrojů a z hlediska finanční struktury stojí na jejich pomezí. Jedná se o užitečnou, i když na našem finančním trhu méně známou a poměrně zřídka využívanou formu financování. 
Vlastní zdroje financování

Vlastní zdroje financování

Poskytovatelé cizích zdrojů financování požadují od financované firmy předem stanovený úrokový (nebo jiný) výnos a dodržení smluvně stanovených termínů splatnosti bez ohledu na to, jaká je momentální výkonnost firmy, jak se jí daří dosahovat plánovaných cílů a jaké jsou její finanční možnosti. Jakýkoliv nepříznivý vývoj na specifickém trhu dané firmy, technické, personální problémy, provozní rizika nebo nepříznivý globální vývoj může mít v případě, že je společnost financována cizími zdroji v nadměrné míře, velmi těžký až fatální dopad.