Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Projektové financování

Projektové financování

Článek se zabývá charakteristikou projektového financování, které patří mezi nejnáročnější typy finančních instrumentů z hlediska nákladů i z hlediska jeho přípravy jak pro příslušnou finanční instituci, tak i pro klienta. Uvádíme zde několik bodů, které je třeba při zvažování projektového financování pečlivě uvážit.
Provozní úvěry

Provozní úvěry

Tento článek se zabývá charakterem a formami provozních úvěrů a nejběžnějšími podmínkami jejich poskytování u bank, případně jiných finančních institucí. Dále upozorňuje na skutečnosti, kterým je třeba věnovat pozornost v zájmu bezproblémového nastavení a využívání provozního financování.
Investiční úvěry

Investiční úvěry

Tento článek se zabývá vybranými otázkami financování investičních záměrů prostřednictvím bankovních úvěrů a upozorňuje na některé skutečnosti, kterým je třeba věnovat pozornost v zájmu bezproblémového čerpání a splácení investičních úvěrů.  
Úvod do bankovního financování

Úvod do bankovního financování

Financování z bankovních zdrojů je převládající alternativou financování nejen na českém trhu, ale obecně v kontinentální Evropě. Má dlouhou tradici a ustálené postupy. Článek se zabývá podstatou a charakterem bankovního financování a z nich vyplývajících důsledků na poskytování úvěrových zdrojů bankami a na průběh úvěrového procesu.