Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

také „Ukazatel krytí dluhové služby“ je jedním z ukazatelů zadlužení společnosti a počítá se jako poměr cash flow (provozního nebo čistého před finančními toky – záleží na definici) a dluhové služby. Měl by nabývat hodnoty 1 a výše.  Čím víc hodnota ukazatele přesahuje 1, tím má společnost větší rezervu na obsluhu svých finančních závazků. Pokud banky stanoví DSCR jako jeden ze závazných finančních ukazatelů, vyžadují zpravidla jeho hodnotu kolem 1,2 – 1,4.

Podobné příspěvkY: