Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Provozní kapitál

nebo také „Pracovní kapitál“ představuje oběžná aktiva společnosti a sestává hlavně z krátkodobých pohledávek a zásob. Čím je provozní kapitál vyšší, tím firmu více zatěžuje jeho financování. Může být zajištěno z vlastních nebo cizích zdrojů. Nejčastějšími zdroji jeho pokrytí jsou kromě provozních úvěrů krátkodobé závazky. Čistý provozní kapitál (nebo čistý pracovní kapitál) se vypočítá jako rozdíl provozního kapitálu a krátkodobých závazků.    

Podobné příspěvkY: