Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Bezregresní faktoring

Bezregresní faktoring

je faktoring, při kterém faktoringová společnost nese až do domluvené výše riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle příslušných odběratelů.