Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Due Diligence

v běžném významu je tento pojem u nás používán pro hloubkovou prověrku společnosti nebo právního subjektu. Typicky se provádí při akvizici společnosti, většinou za pomoci externích konzultačních společností. Proces Due Diligence se může zaměřovat na různé oblasti činnosti společnosti