Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Čistý Dluh/EBITDA

Čistý Dluh/EBITDA

je jeden z ukazatelů zadlužení společnosti vyjadřující poměr Čistého dluhu  a EBITDY v daném období.  Čím je tento poměr vyšší, tím je společnost relativně ke své provozní výkonnosti zadluženější a tím jsou vyšší i její rizika. Jednou