Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Faktoring

způsob financování pohledávek prostřednictvím jejich odkupu nebo postoupení na faktoringovou společnost.