Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Klubový úvěr

Klubový úvěr

je úvěr poskytnutý dlužníkovi dvěma nebo vícero bankami za jednotných podmínek a na základě společné úvěrové smlouvy a dalších smluvních dokumentů. Motivací k poskytování klubových úvěrů je rozložení rizika na více věřitelů v případě vyšších úvěrových částek, společné