Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Podřízený úvěr

Podřízený úvěr

nebo také „subordinovaný“ nebo „juniorní“ úvěr je úvěr, který je ve vztahu „podřízenosti“ k seniorním (typicky bankovním) úvěrům, což znamená, že v případě platební neschopnosti dlužníka budou nároky poskytovatelů podřízeného úvěru uspokojeny až poté,