Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Up-stream merger

Up-stream merger

je proces fúze dceřiné a mateřské společnosti, přičemž právním nástupcem se stane mateřská společnost, na kterou přechází majetek a závazky dceřiné společnosti.