Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Vlastní zdroje financování

Vlastní zdroje financování

také „vlastní kapitál“ nebo „vlastní jmění“  jsou zdrojem financování společnosti, které pochází z vkladů jeho vlastníků (společníků nebo akcionářů) ve formě základního jmění a kapitálových fondů (příspěvků mimo základní kapitál) nebo generovaných vlastní činností