Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Závazné finanční ukazatele

Závazné finanční ukazatele

jsou finanční ukazatele, které jsou stanoveny v úvěrové smlouvě a které je dlužník povinen plnit nebo dodržovat. Typicky jsou to ukazatele jako Čistý dluh/EBITDA, Dluh/EBITDA, Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, DSCR, ale i další v závislosti