Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Zpětný leasing

Zpětný leasing

je způsob financování, při kterém je nemovitá nebo movitá věc ve vlastnictví příjemce financování nejdříve prodána leasingové společnosti, následně je obdržená finanční částka postupně splácena a po ukončení splácení je příslušná věc opět převedena do jeho vlastnictví.