Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Investiční úvěry

Investiční úvěry

Tento článek se zabývá vybranými otázkami financování investičních záměrů prostřednictvím bankovních úvěrů a upozorňuje na některé skutečnosti, kterým je třeba věnovat pozornost v zájmu bezproblémového čerpání a splácení investičních úvěrů.