Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Co je EBITDA, o čem vypovídá (a o čem ne)?

Co je EBITDA, o čem vypovídá (a o čem ne)?

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) je jedním z ukazatelů provozní výkonnosti společnosti a alternativou k ukazateli provozního hospodářského výsledku. Článek se zabývá konstrukcí výpočtu ukazatele EBITDA, ukazuje jeho běžné využití v oblasti firemních financí a zabývá se jeho interpretací a omezením.