Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Jaká částka dluhu je pro Vaši společnost přiměřená? Jak se měří a podle čeho se tato přiměřenost posuzuje? Proč je to důležité? Co vyplývá ze skutečnosti, když má firma nízký podíl cizích zdrojů a naopak, pokud je tento podíl vysoký? Tento článek přináší odpovědi na některé z uvedených otázek.