Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Akviziční financování (akviziční úvěr)

je získání nebo poskytnutí finančních zdrojů, nejčastěji ve formě úvěru, které slouží k financování nabytí vlastnictví obchodních podílů nebo akcií jiné společnosti (akvizice). Viz také Akviziční financování.

Podobné příspěvkY: