Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Spin-off

je oddělení části podniku od mateřské společnosti, přičemž nově vzniklý subjekt nabude právní subjektivitu. Jeho účelem je nejčastěji převedení vybraných aktiv, technologií,  know-how nebo duševního vlastnictví, ale i celých divizí nebo vnitropodnikových útvarů do nové entity a její separátní rozvoj nebo následný prodej.  

Podobné příspěvkY: