Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Borrowing Base

Borrowing Base

je instrument používaný u provozního financování, prostřednictvím kterého se stanoví výše úvěru, kterou může klient čerpat v závislosti na hodnotě aktiv (nejčastěji obchodních pohledávek a zásob) použitých jako zajištění příslušného úvěru.  V širším významu se jako borrowing base označují veškerá aktiva dlužníka (včetně nemovitých a movitých věcí), které zajišťují úvěr a od hodnoty kterých se odvozuje částka čerpatelného úvěru (asset-based lending).  

Podobné příspěvkY: