Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Cash konverze

Cash konverze

je ukazatel, který stanovuje, jaký je poměr mezi čistým cash flow společnosti a jejím čistým ziskem. Obě položky jsou ovlivněny provozním výkonem společnosti v daném období, ale hlavní rozdíly mezi nimi jsou následující: čistý zisk je ovlivněn bezhotovostními účetními operacemi (odpisy, amortizace, tvorba a rozpouštění rezerv), čisté cash flow je ovlivněno pohyby v provozním kapitálu (změna stavu pohledávek, zásob a závazků), investicemi a dezinvesticemi (změna stavu hmotného a nehmotného investičního majetku) a finančními operacemi (čerpání a splácení úvěrů).

Podobné příspěvkY: