Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Čistý dluh

je suma finančních závazků společnosti (úvěry, dluhopisy, finanční výpomoci apod.) snížená o hodnotu krátkodobého finanční majetku a peněžních prostředků. 

Podobné příspěvkY: