Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Externí zdroje financování

jsou finanční zdroje, které společnost, na rozdíl od interních zdrojů získává od jiných subjektů („zvenčí“ firmy), přičemž to mohou být jak vlastní zdroje, které jsou poskytovány ze strany vlastníků – akcionářů nebo společníků společnosti, tak i cizí zdroje financování  (např. úvěry od bank nebo nebankovních subjektů).

Podobné příspěvkY: