Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Cizí zdroje financování

nebo také Cizí kapitál jsou závazky společnosti vůči jiným subjektům, které musí v předem stanovené době splatit. Z hlediska způsobu vzniku a/nebo jejich poskytovatele pak můžeme rozlišovat cizí zdroje nebo závazky, které vznikly v rámci běžné činnosti (závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, daňové závazky apod.) a finanční závazky vůči poskytovatelům financování (bankám, nebankovním úvěrovým společnostem, držitelům dluhopisů apod.), které jsou většinou spojeny s finančními náklady – platbou úroků a poplatků. Z časového hlediska je pak běžné rozdělení závazků na krátkodobé – se splatností do 1 roku a dlouhodobé – se splatností delší než 1 rok. 

Podobné příspěvkY: