Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Dluhopis

Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu. (Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech)

Podobné příspěvkY: