Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Finanční asistence

znamená poskytnutí finančních prostředků nebo zajištění majetkem kupované společnosti za účelem nabytí jejich vlastních podílů nebo akcií. Finanční asistence se může uskutečnit pouze po splnění zákonných podmínek – tato problematika je upravena v 󠅱Zákoně o obchodních korporacích – §󠅱 40 a 41  ZOK a dále v §󠅱 200 pro společnost s ručením omezeným, §󠅱 311 – 315 pro akciovou společnost a §󠅱 608 a 609 pro družstvo.

Podobné příspěvkY: