Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


LBO transakce (Leveraged Buyout)

je akviziční transakce (nabytí obchodních podílů nebo akcií společnosti) financovaná z velké části cizími zdroji – akvizičním úvěrem, přičemž za splnění zákonných předpokladů (viz finanční asistence) je splácení a platba úroků z akvizičního úvěru realizována z cash flow kupované společnosti.   

Podobné příspěvkY: