Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


MBO transakce (Management Buyout)

je akviziční transakce (nabytí obchodních podílů nebo akcií společnosti) podobná jako LBO (Leveraged Buyout), přičemž hlavním investorem/kupujícím je klíčový manažer nebo více manažerů kupované společnosti.  

Podobné příspěvkY: