Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Take-or-pay kontrakt

je smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo smluvní ustanovení, které významným způsobem redukuje tržní riziko na straně dodavatele. Vymezuje povinnost odběratele odebrat od dodavatele v daném časovém období stanovený objem zboží nebo služeb. V opačném případě, pokud tuto povinnost nesplní, je povinen zaplatit dodavateli stanovenou sankci (nejčastěji ve výši ušlého zisku z neodebraných dodávek).

Podobné příspěvkY: