Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Termínovaný úvěr

je úvěr, u kterého je specificky z hlediska času a výše splátek definováno splácení (splátkový kalendář nebo harmonogram). Splacené částky termínovaného úvěru není možné na rozdíl od revolvingového úvěru  opakovaně načerpat. Splácení na základě splátkového kalendáře může být pravidelné, nepravidelné nebo jednorázové (tzv. bullet). Pokud je u nepravidelného splácení významná část jistiny splatná až na konci období splácení, označuje se tato část jako „balloon“.

Podobné příspěvkY: