Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Úrokové krytí

je jeden z ukazatelů zadlužení společnosti a kalkuluje se zpravidla jako poměr EBIT (nebo méně často EBITDA) a úroků z úvěrů a jiných finančních závazků splatných v daném období.

Podobné příspěvkY: