Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Úvěrová bonita firmy

znamená její důvěryhodnost, stabilitu, výkonnost, pozici a výhled, posuzováno z hlediska poskytovatele finančních zdrojů. Čím je bonita společnosti vyšší, tím je nižší riziko nesplacení jejích finančních závazků. Na posouzení úvěrové bonity mají banky více či méně propracované systémy zpracovávající široký rozsah finančních i nefinančních informací o potenciálních a stávajících dlužnících.

Podobné příspěvkY: