Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


White-wash

Tzv. white-wash procedura se používá při akvizičních transakcích (nabytí akcií nebo obchodních podílů společnosti) a znamená splnění zákonných podmínek pro to, aby ze strany kupované společnosti mohla být poskytnuta finanční asistence  (zpravidla se jedná o možnost poskytnutí zajištění majetkem kupované společnosti a/nebo obsluha akvizičního úvěru z jejího cash flow).

Podobné příspěvkY: