Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Cash konverze

Cash konverze

Cash konverze

je ukazatel, který stanovuje, jaký je poměr mezi čistým cash flow společnosti a jejím čistým ziskem. Obě položky jsou ovlivněny provozním výkonem společnosti v daném období, ale hlavní rozdíly mezi nimi jsou následující: čistý zisk je ovlivněn