Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Cizí zdroje financování

Cizí zdroje financování

nebo také Cizí kapitál jsou závazky společnosti vůči jiným subjektům, které musí v předem stanovené době splatit. Z hlediska způsobu vzniku a/nebo jejich poskytovatele pak můžeme rozlišovat cizí zdroje nebo závazky, které vznikly v rámci běžné činnosti