Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

také „Ukazatel krytí dluhové služby“ je jedním z ukazatelů zadlužení společnosti a počítá se jako poměr cash flow (provozního nebo čistého před finančními toky – záleží na definici) a dluhové služby. Měl by nabývat hodnoty 1 a výše.