Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Finanční asistence

Finanční asistence

znamená poskytnutí finančních prostředků nebo zajištění majetkem kupované společnosti za účelem nabytí jejich vlastních podílů nebo akcií. Finanční asistence se může uskutečnit pouze po splnění zákonných podmínek – tato problematika je upravena v 󠅱Zákoně o obchodních korporacích – §󠅱 40