Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Interest Rate Swap (IRS)

Interest Rate Swap (IRS)

je jeden z nejjednodušších a nejčastěji používaných nástrojů zajištění úrokového rizika. Spočívá v dohodě dvou stran kontraktu (typicky klienta a banky) o výměně pohyblivé úrokové sazby a fixní úrokové sazby. Při platbách úroků z dlouhodobého úvěru si klient