Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Provozní kapitál

Provozní kapitál

nebo také „Pracovní kapitál“ představuje oběžná aktiva společnosti a sestává hlavně z krátkodobých pohledávek a zásob. Čím je provozní kapitál vyšší, tím firmu více zatěžuje jeho financování. Může být zajištěno z vlastních nebo cizích zdrojů. Nejčastějšími