Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Take-or-pay kontrakt

Take-or-pay kontrakt

je smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo smluvní ustanovení, které významným způsobem redukuje tržní riziko na straně dodavatele. Vymezuje povinnost odběratele odebrat od dodavatele v daném časovém období stanovený objem zboží nebo služeb. V opačném případě, pokud tuto