Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Termínovaný úvěr

Termínovaný úvěr

je úvěr, u kterého je specificky z hlediska času a výše splátek definováno splácení (splátkový kalendář nebo harmonogram). Splacené částky termínovaného úvěru není možné na rozdíl od revolvingového úvěru  opakovaně načerpat. Splácení na základě splátkového kalendáře může být pravidelné,