Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Úvěrová bonita firmy

Úvěrová bonita firmy

znamená její důvěryhodnost, stabilitu, výkonnost, pozici a výhled, posuzováno z hlediska poskytovatele finančních zdrojů. Čím je bonita společnosti vyšší, tím je nižší riziko nesplacení jejích finančních závazků. Na posouzení úvěrové bonity mají banky více či méně propracované systémy zpracovávající