Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Provozní úvěry

Provozní úvěry

Tento článek se zabývá charakterem a formami provozních úvěrů a nejběžnějšími podmínkami jejich poskytování u bank, případně jiných finančních institucí. Dále upozorňuje na skutečnosti, kterým je třeba věnovat pozornost v zájmu bezproblémového nastavení a využívání provozního financování.