Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Proces bankovního financování

Proces bankovního financování

Jaké kroky předchází úspěšnému načerpání firemního úvěru, jaké jsou typické fáze úvěrového procesu a s čím je třeba počítat?  Následující článek Vás provede jednotlivými kroky jednání o poskytnutí bankovního úvěru a může být pro Vás přínosem hlavně v případě, že máte s bankovním financováním pouze omezené zkušenosti. 
Úvod do bankovního financování

Úvod do bankovního financování

Financování z bankovních zdrojů je převládající alternativou financování nejen na českém trhu, ale obecně v kontinentální Evropě. Má dlouhou tradici a ustálené postupy. Článek se zabývá podstatou a charakterem bankovního financování a z nich vyplývajících důsledků na poskytování úvěrových zdrojů bankami a na průběh úvěrového procesu.