Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Projektové financování

Projektové financování

Článek se zabývá charakteristikou projektového financování, které patří mezi nejnáročnější typy finančních instrumentů z hlediska nákladů i z hlediska jeho přípravy jak pro příslušnou finanční instituci, tak i pro klienta. Uvádíme zde několik bodů, které je třeba při zvažování projektového financování pečlivě uvážit.