Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Úvod do bankovního financování

Úvod do bankovního financování

Financování z bankovních zdrojů je převládající alternativou financování nejen na českém trhu, ale obecně v kontinentální Evropě. Má dlouhou tradici a ustálené postupy. Článek se zabývá podstatou a charakterem bankovního financování a z nich vyplývajících důsledků na poskytování úvěrových zdrojů bankami a na průběh úvěrového procesu.
Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Posuzování úrovně zadlužení (leverage) firmy

Jaká částka dluhu je pro Vaši společnost přiměřená? Jak se měří a podle čeho se tato přiměřenost posuzuje? Proč je to důležité? Co vyplývá ze skutečnosti, když má firma nízký podíl cizích zdrojů a naopak, pokud je tento podíl vysoký? Tento článek přináší odpovědi na některé z uvedených otázek.